Zasady użytkowania aplikacji mobilnej Noise Magazine oraz polityka prywatności.

Zasady użytkowania

 1. „Fabryka Hałasu” Łukasz Dunaj udostępnia użytkownikom Noise Magazine w formie aplikacji mobilnej Noise Magazine dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemach iOS, Android,
 2. Aplikacja Noise Magazine udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych: Apple App Store, Google Play – w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Warunkiem pobrania aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej (Apple App Store, Google Play, )
 3. „Fabryka Hałasu” Łukasz Dunaj udostępnia użytkownikom aplikacji Noise Magazine poszczególne wydania Noise Magazine, tzw. „zakupy wewnątrz aplikacji”:
  – w formie pojedynczych wydań, płatnych wg cen, ustalonych odpowiednio dla każdego z serwisów
  – w formie automatycznie odnawialnej subskrypcji (6-miesięcznej / rocznej).
 4. Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później, niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.
 5. Płatność za zakup poszczególnych produktów w aplikacji dokonywana jest w formie zdefiniowanej odpowiednio dla każdej z platform dystrybucyjnych. Konto użytkownika jest obciążane niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego zakupu w aplikacji.
 6. Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Ilość dostępnych kopii produktu lub limit urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu (np. w usłudze tzw. zakupów rodzinnych) jest określona każdorazowo przez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie: 5)
 7. Poszczególne platformy dystrybucyjne (Apple App Store, Google Play, ) są względem siebie rozłączne, co oznacza, że zakup dokonany na jednej z platform nie może być zrealizowany (pobrany) na urządzenie, obsługiwane w innym systemie operacyjnym i na innej platformie.
 8. „Fabryka Hałasu” Łukasz Dunaj umożliwia użytkownikom bezpłatne pobrania poszczególnych wydań (produktów w aplikacji) w ramach innych usług lub produktów, np. pakietów prenumeraty typu „Premium” (produkty łączone, np. prenumerata wydania drukowanego + wydanie cyfrowe). W takim przypadku aplikacja umożliwia użytkownikom opcję logowania do usługi, udostępnianej przez wydawcę.
 9. Pobranie wydania (produktu w aplikacji) jest możliwe po zalogowaniu się na aktywne konto, utworzone w usłudze Wydawcy.
 10. Warunki dostępu do poszczególnych wydań określa Wydawca w ramach oferowanej przez siebie usługi.
 11. W przypadku korzystania z opcji logowania do usługi Wydawcy, usługa dostępna jest użytkownikom bez względu na system operacyjny urządzeń, z jakich korzysta. Wydawca określa limit urządzeń, które mogą korzystać z opcji logowania do usługi Premium na (domyślnie: 5)
 12. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych platform dystrybucyjnych, których znajomość użytkownik potwierdza w procesie rejestracji konta, znajdują się pod adresami:
  Apple App Store: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html

Google Play: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html

Polityka prywatności

 1. „Fabryka Hałasu” Łukasz Dunaj z siedzibą w Warszawie, 01-887 Warszawa, ul. Żeromskiego 5/41 traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuł Wydawcy – Noise Magazine w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne za pośrednictwem Apple App Store, Google Play,, priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.
 2. „Fabryka Hałasu” Łukasz Dunaj oświadcza, iż zamówienie prenumeraty Noise Magazine w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne przez Użytkownika w ramach zakupów na platformach Apple App Store, Google Play, nie powoduje przetwarzania przez „Fabryka Hałasu” Łukasz Dunaj jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez „Fabrykę Hałasu” Łukasz Dunaj nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych „Fabryki Hałasu” Łukasz Dunaj w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne. „Fabryka Hałasu” Łukasz Dunaj  nie będzie również wykorzystywał jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.
 3. W przypadku zakupu wydań Noise Magazine w ramach usługi prenumeraty Premium „Fabryka Hałasu” Łukasz Dunaj realizując zamówienie prenumeraty Noise Magazine w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne, przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).
 4. „Fabryka Hałasu” Łukasz Dunaj nie ponosi odpowiedzialności za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach wydań [tytuł] w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play. „Fabryka Hałasu” Łukasz Dunaj nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności platform dystrybucyjnych oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play.